Janusz Witold Czarniecki

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria powstała w 1992 r. w celu świadczenia pomocy i obsługi prawnej z pełnym wykorzystaniem uprawnień ustawowych i konstytucyjnych adwokata. Siedziba Kancelarii mieści się we własnym lokalu, w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Okręgowego i Rejonowego. Dewizą jest profesjonalizm i dyskrecja, atutem – doświadczenie zawodowe właściciela Kancelarii, a jednocześnie bieżące reagowanie na wszelkie zmiany w prawie, w trosce o dobro Klienta. Celem zapewnienia pełnej i kompleksowej pomocy prawnej Kancelaria współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, biegłymi sądowymi oraz tłumaczami przysięgłymi na terenie całego kraju oraz z adwokatami spoza granic Polski, w zależności od potrzeb Klienta.

Zakres działania

Kancelaria świadczy usługi z zakresie:

 • zastępstwa procesowego
 • udzielania porad prawnych
 • sporządzania pism sądowych i urzędowych oraz opinii prawnych
 • negocjacji i mediacji
 • sporządzania projektów umów

oraz udziela wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej.

Adwokat broni i reprezentuje Klienta na wszystkich etapach postępowania przed Sądem, Policją i Prokuraturą oraz urzędami, organizacjami i innymi podmiotami prywatnymi, państwowymi i samorządowymi.

Prawo karne

„Każdy ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania” (art. 42 ust. 2 Konstytucji RP)

Więcej

Prawo cywilne

Umowy wiążą strony, ale skoro sprawy przybrały taki obrót…
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa

Więcej

Prawo rodzinne

Stosunki prawne w rodzinie – rodzice i dzieci, małżeństwo i majątek
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Więcej

Prawo administracyjne

Urzędy, decyzje, odwołania i skargi, postępowania dyscyplinarne
aaaaaaaaa

Więcej

Pozostałe dziedziny

Prawo: gospodarcze, pracy i ubezpieczeń społecznych, sportowe, prasowe, medyczne, autorskie oraz własności intelektualnej.

Więcej

Adwokat

Janusz Witold Czarniecki

Janusz Witold Czarniecki urodził się w Przemyślu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracy dyplomowej z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w Rzeszowie zdał egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym i rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w Zespole Adwokackim Nr 1 w Przemyślu. W 1992 r. otworzył własną Kancelarię Adwokacką w Przemyślu, przy ul. Dworskiego 32, która prowadzi do dziś. Współpracuje z kancelariami adwokackimi w Warszawie, Rzeszowie i Krośnie. Od kilkunastu lat jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, a w ostatniej kadencji jej V-ce Dziekanem. Wychował wielu aplikantów adwokackich, którzy wykonują obecnie zawody adwokata i sędziego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa, w tym opracowań dotyczących zagadnień obrony koniecznej, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz prawa sportowego w zakresie sportów walki. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada 5 Dan w karate Kyokushin.

Jest założycielem i redaktorem naczelnym „Podkarpackiego Kwartalnika Adwokackiego” wydawanego przez ORA w Rzeszowie.

Współpracuje z wydawnictwem „Palestra”, .

Porady

On-line

W ramach prowadzonej działalności udzielamy porad on-line. Poradę drogą elektroniczną uzyskuje się w sposób następujący.
1) Należy przesłać na adres e-mail Kancelarii: adwokat.jwczarniecki@gmail.com dokładny opis sprawy i pytania jej dotyczące.
2) W odpowiedzi Klient otrzyma wycenę i dane do uiszczenia opłaty
3) Jeśli będzie to konieczne adwokat zada dodatkowe pytania w sprawie, celem jej wyjaśnienia
4) Po akceptacji wyceny i wpłacie wynagrodzenia Klient otrzyma poradę w terminie 2-5 dni roboczych, na swój adres e-mail.

Potrzebujesz porady

Napisz do nas

Kiedy pojawi się taka potrzeba zawsze można skorzystać z porady On-line. Także wtedy, kiedy odległość, bądź okoliczności nie pozwalają na wizytę w Kancelarii.

  Kontakt

  Siedziba Kancelarii mieści się w centrum miasta, w bezpośredniej okolicy Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego oraz Dworca PKP.

  Kancelaria czynna jest codziennie, w godz. 9.30-14.00
  (z wyj. sobót i niedziel)

  oraz w poniedziałki i czwartki, w godz. 17.30-19.30.

  W sytuacjach szczególnych i pilnych – poza w.w. terminami – po uzgodnieniu telefonicznym.

  ul. Aleksandra Dworskiego 32
  37-700, Przemyśl
  Polska